Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) rengia 2019 metų mokymų–seminarų verslininkams planą. Mokymų–seminarų metu Tarnybos darbuotojai verslo atstovus supažindina su vartotojų teisių apsaugos aktualijomis ir teisės aktų nuostatomis, verslininkų pareigomis, vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, reikalavimais ne maisto produktams bei paslaugų teikimui.

Siekdama atsižvelgti į verslo atstovų lūkesčius bei pageidavimus, Tarnyba kviečia verslo asociacijas iki š. m. sausio 14 d. pateikti galimus pasiūlymus dėl verslininkams aktualių mokymų–seminarų temų ir pageidaujamos mokymų vietos (miesto). Mokymai–seminarai organizuojami nemokamai. Susipažinti su ankstesniais metais Tarnybos organizuotais mokymais–seminarais galite čia.

Pasiūlymus kviečiame teikti el. paštu: natalija.jarmulkovic@vvtat.lt

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK