0

Aplinkos apsaugos agentūros organizuojami mokymai

Informuojame Lietuvos pramonininkų konfederacijos narius, kad Aplinkos apsaugos agentūra organizuoja nemokamus seminarus ūkio subjektams, kuriems yra taikomas Aplinkos ministro įsakymas D1-462 dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminam