Deloitte Lietuva supažindina su mokesčių naujienomis, susijusiomis su pajamų apmokestinimu Sodros įmokomis, kurios įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Naujas reguliavimas

2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė naują Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, patvirtinta vadinamoji Sodros reforma. Nauji pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Esminiai pakeitimai:

  1. Tantjemos apmokestinamos Sodros mokesčiais (iki 2017 m. tantjemos šiuo mokesčiu yra neapmokestinamos).
  2. Įvestos Sodros įmokų lubos taikomos su darbo santykiais susijusioms ir kitokio pobūdžio pajamoms.

Tantjemoms – nauji Sodros mokesčiai

Nuo 2017 m. valdybos, stebėtojų tarybos nariai gaunantys tantjemas ar savo pobūdžiu panašias išmokas bus draudžiami pensijų socialiniu

draudimu.

Tikslūs socialinio draudimo įmokų dydžiai yra tvirtinami kasmet. Jei tantjemos būtų apmokestintos pensijų socialiniu draudimu dabar, Sodros įmokų dydis, mokamas nuo gaunamų tantjemų, būtų lygus 26.3% (23.3% – darbdavio dalis, 3% – gavėjo dalis).

Įvestos Sodros įmokų lubos

Nuo 2017 m. Lietuvoje bus pradėtos taikyti Sodros įmokų lubos. 2017 m. Sodros įmokų bazė nebus didesnė nei 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU). Jei Sodros lubos būtų taikomos dabar, pajamos, viršijančios 89 760 eurus, būtų neapmokestinamos Sodros mokesčiais. Nuo 2018 m. iki 2022 m. socialinio draudimo įmokų bazė kasmet bus mažinama 12 mėnesinių VDU. 2022 m. Sodros įmokų bazė bus sumažinta iki 60 mėnesinių VDU (44 880 eurų, jei lubos būtų taikomos dabar). Pažymėtina, kad skaičiuojant Sodros įmokų lubas turi būti įtrauktos skirtingo pobūdžio pajamos – pajamos, susijusios su darbo santykiais (darbo užmokestis, priedai) valstybinės pašalpos, tantjemos ir kt.

Jei gaunamos pajamos viršytų paminėtas lubas, sumokėtas perviršis būtų grąžinamas iki kitų metų gegužės 31 d.

Daugiau informacijos

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK