Švietimo politikos komitetas

Daugiau informacijos...

Pirmininkas – Gintautas KVIETKAUSKAS

Kontaktinis asmuo –Daiva Bartninkienė, el.p. Daiva.Bartninkiene@lpk.lt

Komitete veikia Profesinio mokymo pakomitetis.


Transporto, infrastruktūros ir logistikos  komitetas

Daugiau informacijos...

Pirmininkas – Romas AUSTINSKAS

Kontaktinis asmuo – Vidmantas Adomaitis, el. p. Vidmantas.Adomaitis@linava.lt

Komitete veikia šie pakomitečiai:

  • Transporto rūšių sąveikos, ekonominė diplomatijos, teisėkūros ir transporto sistemos valdysenos;
  • Infrastruktūros;
  • Žaliojo kurso, skaitmeninimo, inovacijų.

Energetikos ir klimato kaitos komitetas

Daugiau informacijos...

PirmininkasMartynas NAGEVIČIUS

Kontaktinis asmuo – Elana Astramovič, el.p. Elana.Astramovic@lpk.lt, tel. +370 653 91135


Užsienio prekybos ir ES reikalų komitetas

Daugiau informacijos...

Pirmininkas – Arūnas LAURINAITIS

Kontaktinis asmuo – Jūratė Balytovienė, el.p. Jurate.Balytoviene@lpk.lt, tel. +370 656 21930


Darbo ir socialinės politikos, žmogiškųjų išteklių komitetas

Daugiau informacijos...

Pirmininko pareigas einanti – Kristina ŠERMUKŠNYTĖ-ALEŠIŪNIENĖ

Kontaktinis asmuo – Eigilė Čygaitė-Elzbergienė, el. p. Eigile.Cygaite@lpk.lt, tel.: +370 600 64654

Komitete veikia šios darbo grupės:

  • Migracijos politikos darbo grupė (užsieniečių įdarbinimo ir kt. klausimai);
  • Socialinio dialogo darbo grupė;
  • Darbo kodekso (įskaitant socialinės pagalbos klausimus – išmokos ir kt. klausimai).

Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos komitetas

Daugiau informacijos...

Pirmininkas – Ramūnas MILIAUSKAS

Kontaktinis asmuo – Marius Brazlauskas, el.p.: Marius.Brazlauskas@lpk.lt tel.: +370 615 80103

 


Korporatyvinių reikalų ir teisės komitetas

Daugiau informacijos...

PirmininkasRolandas VALIŪNAS

Kontaktinis asmuo – Ana Androsovienė, el.p. Ana.Androsociene@ellex.lt

Komitete veikia nurodytų krypčių pakomitečiai.


Ekonomikos ir verslo aplinkos komitetas

Daugiau informacijos...

PirmininkasMantas GUDAS

Kontaktinis asmuo – Eigilė Čygaitė-Elzbergienė, el. p. Eigile.Cygaite@lpk.lt, tel.: +370 600 64654


Regioninės politikos komitetas

Daugiau informacijos...

Komiteto pirmininkas – Alvydas STULPINAS

Kontaktinis asmuo – Aistė Žalevičienė, el.p. regionai@lpk.lt


Inovacijų, mokslinių tyrimų, technologijų komitetas

Daugiau informacijos...

Komiteto pirmininkas – Tomas ANDREJAUSKAS

Kontaktinis asmuo – Kristina Gluščiukaitė, tel.: +370 654 11 794, el. p. kristina@lbta.lt


Agromaisto ir bioekonomikos komitetas

Daugiau informacijos...

Pirmininko pareigas einanti – Kristina ŠERMUKŠNYTĖ-ALEŠIŪNIENĖ

Kontaktinis asmuo – Eigilė Čygaitė-Elzbergienė, el. p. Eigile.Cygaite@lpk.lt, tel.: +370 600 64654