2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

LPK nuo 2015 m. spalio 9 d. įgyvendina projektą „Lietuvos statybos ir kraštovaidžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimas“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-01-0021.

Projekto veiklos – įmonių dalyvavimas parodose. Projekto tikslas – prisidėti prie mažų ir vidutinių statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo sektoriaus įmonių tarptautiškumo didinimo. Šiuo projektu numatoma organizuoti grupinį statybos ir kraštovaizdžio sektoriaus įmonių ir jų produkcijos pristatymą užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Numatoma, jog įmonės, dalyvaudamos kartu tarptautinėse parodose pritrauks didesnį potencialių užsienio partnerių ir pirkėjų kiekį, todėl įmonės skirs didesnį dėmesį užsienio rinkų įsisavinimui, padidės įmonių eksportas.

Projekte numatoma pristatyti įmones ir jų produkciją 24-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė

2015 m. spalio 9 d. – 2017 m. gruodžio 8 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos pramonininkų konfederacija