Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) sveikina šiandien Vyriausybės patvirtintą nutarimą, kuriuo sukuriama galimybė elektros energijai imlioms įmonėms susigrąžinti dalį sumokėto mokesčio už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP). Elektros kaina energijai imlioms pramonės įmonėms Lietuvoje yra viena didžiausių regione, o tai neigiamai atsiliepia mūsų šalies investiciniam patrauklumui. 
.
LPK, konstruktyviai bendradarbiavusi su Energetikos ministerija ir jau ne vienerius metus kėlusi VIAP bei elektros kainų energijai imlioms įmonėms klausimą, džiaugiasi rezultatu, kad nuo šiol VIAP lengvata galės pasinaudoti ne vien įmonės, kurių elektros vartojimo intensyvumas siekia daugiau nei 20 procVIAP taikymo sritys apims tam tikras maisto, tekstilės, chemijos, medienos bei kitų pramonės sektorių šakas, išvardintas Europos Komisijos komunikato 2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairėse, jei įmonė per metus suvartoja virš 1gwh elektros ir bent 30 proc. pajamų gauna iš nurodytų veiklų. Įmonė VIAP lengvata galės pasinaudoti, jei veikia atitinkamame sektoriuje, o elektros intensyvumo rodiklio vertinti nereikės. Tai sudaro sąlygas kur kas didesniam įmonių ratui pretenduoti į lengvatą.
.
Visgi dar lieka neišspręsta ilgametė problema – neužtikrinamas VIAP aiškumas, skaidrumas, VIAP dydžio ir nomenklatūros stabilumas bei lankstumas. VIAP nustatymo principai nėra aiškiai apibrėžti, o vartotojo ir gamintojo VIAP mokesčio dydis yra nepagrįstai ir neteisėtai didelis, kadangi poįstatyminiais aktais yra neteisėtai išplėstas VIAP paramą gaunančių subjektų ratas. VIAP už nuosavos gamybos elektros energiją apskritai neturėtų būti taikomas.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai