Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) jau ne vienerius metus kelia klausimą  dėl neproporcingai nustatomų elektros persiuntimo tarifų vidutinės ir žemosios įtampos vartotojams, neįvertinant jų realiai naudojamos elektros persiuntimo tinklo infrastruktūros dalies.  2017 m. gegužės 26 d.  LPK vykusiame posėdyje VKEKK ir ESO atstovai pripažino šios problemos egzistavimą ir patvirtino, kad per keletą artimiausių metų  bus perskirstyti persiuntimo kaštai tarp atskirų grupių vartotojų, proporcingai jų naudojamai elektros persiuntimo tinklo infrastruktūros daliai.

Vykdant šiuos sutarimus, 2017 metais buvo pakoreguota elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, todėl 2018 metams patvirtintuose persiuntimo tarifuose, proporcija tarp vidutinės ir žemosios įtampų vartotojų persiuntimo tarifų buvo pakoreguota ekonomiškai pagrįsta linkme.

LPK teigiamai vertina šiuos pakeitimus, tačiau manome, kad dabar nustatyti galutinių persiuntimo tarifų tarp žemosios ir vidutinės įtampos vartotojų skirtumai dar nėra proporcingo dydžio šių grupių vartotojų naudojamai persiuntimo tinklo infrastruktūros daliai. Įvertindami 2017 m. gegužės 26 d. LPK posėdyje VKEKK ir ESO atstovų išsakytus pažadus, kad šie skirtumai bus didinami palaipsniui per keletą ateinančių metų, tikimės, kad nustatant galutinius persiuntimo tarifus 2019 metams, minėti persiuntimo tarifų skirtumai bus didinami toliau ir bus pasiekta ekonomiškai pagrįsta proporcija tarp vidutinės ir žemosios įtampos vartotojų visuose tarifų planuose, teisingai paskirstant persiuntimo kaštus.

 

FACEBOOK

Artimiausi renginiai