Spalio 6 d. vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo posėdis. Pirmojoje posėdžio dalyje vyko antroji Lietuvos ateities ekonomikos scenarijų aptarimui su politikais skirta diskusija. Antrojoje posėdžio dalyje pristatytos LPK strateginės kryptys ir komitetų veiklos gairės

Į susitikimą su LPK prezidiumo nariais atvyko Rimantas Sinkevičius (Lietuvos socialdemokratų darbo partija), Artūras Zuokas (Laisvė ir teisingumas) bei Remigijus Lapinskas (Lietuvos žaliųjų partija). Jie pristatė savo politinių partijų programas bei atsakinėjo į verslo atstovų keliamus klausimus.

Vėliau pristatytos naujai LPK komitetų pagrindinės veiklos gaires ir kryptys. Šiuo metu LPK veikia 10 komitetų: Darbo ir socialinės politikos, žmogiškųjų išteklių, Ekonomikos ir verslo aplinkos, Energetikos ir klimato kaitos, Švietimo politikos, Transporto, infrastruktūros ir logistikos, Regioninės politikos, Tarptautinės politikos ir ES reikalų, Korporatyvinių reikalų ir teisės, Inovacijų, mokslinių tyrimų, technologijų bei Aplinkosaugos ir žiedinės ekonomikos. Visi komitetus pristatę viceprezidentai akcentavo, kad sėkmingam išsikeltų krypčių įgyvendinimui labai svarbus aktyvus LPK narių įsitraukimas.

Vėliau posėdyje LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius apžvelgė LPK veiklos strategines kryptis, kurios turėtų padėti užtikrinti sąlygas, reikalingas verslo plėtrai ir konkurencingumo stiprinimui bei gerinimui. LPK ir toliau sieks socialinio dialogo ir partnerystės stiprinimo, prieigos prie kapitalo didinimo, skaitmeninimo, technologijų ir inovacijų diegimo versle, tarptautiškumo didinimo, jaunojo verslo įtraukimo į organizacijos veiklą ir kitų krypčių.

Su komitetų veiklos gairėmis ir visomis LPK strateginėmis kryptimis galite susipažinti čia.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai