kz-lt_res

LIETUVOS EKONOMINIO IR PREKYBINIO BENDRADARBIAVIMO SU KAZACHSTANO RESPUBLIKA VERSLO TARYBA
Pirmininkas – Romas Austinskas
Kontaktinis asmuo – Remigijus Kabečius, LPK Verslo tarybų direktorius,  tel.+370 698 20198, el.p.  Remigijus.Kabecius@lpk.lt
Nariai: asociacija LINAVA, UAB „VPA Logistics“, UAB „Transporto vystymo grupė“, UAB „Sigma Telas“, AB „KLASCO“, Nacionalinė aviacijos asociacija „LAVIA“, UAB „ARMO“, UAB „Arijus“, UAB „Tranzito paslaugų centras“, garbės narys ambasadorius Vytautas Naudužas.

 • 2019 m. liepos 6 d. įvyko Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos pirmasis posėdis. Jo metu buvo atkurta Tarybos veikla bei išrinktas naujas pirmininkas –  LPK viceprezidentas, asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas. Prie Tarybos veiklos prisideda asmenys, sukaupę nemažai patirties dirbant Kazachstane. Verslo taryboje mintimis dalijosi Sigitas Daugirda ir Alfred Kurkul, savo įžvalgas pristatė Ambasadorius Vytautas Naudužas ir Adamas Ilkevičius. Andrius Burba priminė, kokių paslaugų galima tikėtis iš įmonės „Centrinės Azijos projektai“. Vėliau pasisakiusieji kalbėjo apie savo įmonių tikslus tokio formato susitikimuose ir išreiškė pasiryžimą dalyvauti tarybos veikloje.
 • 2020 m. rugsėjo 10 d. įvyko Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos nuotolinis posėdis. Jo metu Verslo tarybos nariai aptarė esamą ekonominę ir transporto situaciją Kazachstane, COVID-19 poveikį verslui ir abiejų šalių bendradarbiavimo klausimus. Šiame nuotoliniame posėdyje dalyvavo ir pranešimus skaitė buvęs Lietuvos ambasadorius Kazachstane Vytautas Naudužas, Transporto atašė Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstane Gytautas Jundzila bei LPK atstovas Kazachstane Andrius Burba.
 • 2020 m. rugsėjo 30 d. įvyko Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Ambasadorius Kazachstane Gintautas Vasiulis, LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius, Kazachstano ambasadorius Lietuvoje Viktor Temirbayev. Posėdyje aptarta Kazachstano ekonominė situacija ir Lietuvos verslo galimybės jame, planuojamos Kazachstano reformos, lietuviškų investicinių projektų Kazachstane ir kazachų verslo investicinių projektų Lietuvoje galimybės.
 • 2020 m. gruodžio 14 d. Karagandoje suorganizuotas susitikimas, kuriame dalyvavo Kazachstano verslininkai, pramonės ir valdžios atstovai, Nacionalinių verslininkų rūmų Kazachstane „ATAMEKEN“ nariai. Jo metu įvyko labdaros perdavimas. Prie labdaros prisidėjo: UAB Sigma Telas, advokatų kontorai CEE Attorneys, UAB Centrinės Azijos projektai, Aconitum, SoliTek ir BOD GROUP, Pieno žvaigždės, AB „Rokiškio sūris“, Achemos grupei, Sabalin, UAB Ad Rem, TL Nika, Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai LINAVA ir Lietuvos logistikos asociacijai.
 • 2021 m. sausio 21 d. įvyko Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos nuotolinis posėdis. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstane J.E. ambasadorius Gintautas Vasiulis, kuris dėkojo LPK atstovams už organizuotą paramą Kazachstanui. Taip pat posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstane transporto atašė Gytautas Jundzila, kuris pristatė esamą ekonominę ir transporto situaciją Kazachstane, COVID-19 poveikį verslui ir abiejų šalių bendradarbiavimo klausimus.
 • 2021 m. balandžio 8 d. vyko nuotolinis Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis. Posėdyje aptarta politinio ir ekonominio bendradarbiavimo su Kazachstanu aktualijos ir artimiausios perspektyvos, darbo vizų išdavimo situacija. Posėdyje dalyvavo Lietuvos Ambasadorius Kazachstane J.E. G. Vasiulis, LR ambasados Kazachstano Respublikoje transporto atašė G. Jundzila, LR Generalinio konsulas Almatoje D. Vitkauskas.
 • 2021 m. rugsėjo 6 d. įvyko 13-tasis Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo komisijos (TVK) posėdis, kuriame buvo aptarta ekonominio bendradarbiavimo plėtra ir naujų partnerysčių galimybės. Išsamiau: ČIA.
 • 2021 m. rugsėjo 17 d. vyko susitikimas su Kazachstano ambasadoriumi Lietuvoje Viktor Temirbayev, ambasados patarėju Dauren Abdikhadirov, Lietuvos Ambasadorius Kazachstane J.E. G. Vasiuliu, LR ambasados Kazachstano Respublikoje transporto atašė G. Jundzila. Jo metu aptarti TVK rezultatai bei tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.
 • 2021 m. rugsėjo 27 d. vyko susitikimas su delegacija iš Kazachstano ir Uzbekistano (Kazlogistics, TRACECA ir Kazachstano geležinkeliai KTZ Express, Uzbekistano Aircuz asociacijos). Susitikime taip pat dalyvavo ir Kazachstano ambasados patarėjas Dauren Abdikhadirov. Susitikimo metu LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius ir LT-KZ verslo tarybos pirmininkas Romas Austinskas pristatė LPK ir verslo tarybos veiklą, svečiai pristatė savo atstovaujamas veiklas,  aptartos bendradarbiavimo galimybės.
 • 2021 m. lapkričio 17 d. įvyko LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis, kurio metu buvo diskutuojama Lietuvos ir Kazachstano bendradarbiavimo klausimais, aptartais Tarpvyriausybinėje komisijoje. Susitikime dalyvavo Lietuvos Ambasadorius Kazachstane J.E. G. Vasiulis, Vladislavas Kondratovičius, LR Susisiekimo ministerijos kelių ir oro transporto politikos grupės vadovas.
 • 2021 m. gruodžio 21 d. įvyko mišrus LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis, kurio metu buvo įvertinti 2021 m. veiklos rezultatas bei pristatytas 2022 m. veiksmų plano projektas. Verslo tarybos nariai išreiškė lūkesčius, kad 2022 m. Tarybos veikla vystysis dar sparčiau.
 • 2021 m. gruodžio 22 d. LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius ir Verslo tarybų direktorė Diliara Zarifova apsilankė Kazachstano ambasadoje, aptarė nuveiktus darbus bei tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.
 • 2022 m. sausio 27 d. įvyko LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos narių ir Kazachstano vežėjų organizacijos KAZLOGISTIC atstovais. Susitikime aptartos bendradarbiavimo galimybės.
 • 2022 m. balandžio 26 d. vyko LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis, kuriame LR ambasadorius Kazachstane  Gintautas Vasiulis pristatė Kazachstano politikos ir ekonomikos aktualijas, Lietuvos verslo galimybes Kazachstane. Lietuvos generalinis konsulas Almatoje Gvidas Kerušauskas pateikė informaciją apie vizų išdavimą Kazachstano, Kirgizijos ir Tadžikistano piliečiams. Aptartas pasirengimas Lietuvos verslo misijai į Almatą ir Biškeką 2022 m. birželio mėn. Verslo tarybos pirmininkas Romas Austinskas pristatė 2019-2022 m. tarybos veiklą. Posėdyje buvo patvirtinti  Verslo  tarybos 2019-2021 m. finansinė ataskaita, 2022 m. veiklos bei ir finansiniai planai. Įvyko verslo tarybos pirmininko rinkimai, naujai dviejų metų kadencijai buvo perrinktas LPK viceprezidentas Romas Austinskas.
 • 2022 m. balandžio 29 d. LPK  vadovybė ir Lietuvos – Kazachstano verslo tarybos nariai susitiko su Kazachstano Respublikos užsienio reikalų viceministru Romanu Vasilenko. Susitikime buvo aptartos krovinių gabenimo koridorių perspektyvos, dvišalių verslo atsiskaitymų praktika, plieno tiekimo iš Kazachstano galimybės. Susitikime R.Vasilenko pristatė Kazachstano konstitucines politines reformas, kuriomis siekiama didinti parlamento vaidmenį, įsteigti Konstitucinį teismą, atšaukti mirties bausmę, įsteigti žmogaus teisių įgaliotinio instituciją. Kalbėta apie „naująjį ekonominį kursą“, orientuotą į verslo sąlygų gerinimą, oligopolijų ir oligarchų vaidmens mažinimą. Susitikime buvo aptarti planuojami vizitai  ir  LPK verslo misija į Kazachstaną.  LPK generalinis direktoriaus Ričardas Sartatavičius pabrėžė, kad dvišalių ekonominių santykių plėtrai labai svarbu, jog vėl  atsinaujino krovinių iš Kazachstano gabenimas per Klaipėdos uostą, taip pat įvardino keletą LPK nariams aktualių bei abipusiai spręstinų dvišalio bendradarbiavimo klausimų, susijusių su aviacijos pilotų mokymo centro steigimu Almatoje ir jo europiniu sertifikavimu, Kazachstano pradėtu taikyti mokesčiu prie pajamų šaltinio, atsiskaitant su Lietuvos įmonėmis. Lietuvos – Kazachstano verslo tarybos pirmininkas Romas Austinskas pristatė LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos veiklą, su Kazachstano transportininkų sąjunga „Kazlogistics“ steigiamą bendrą dvišalę verslo tarybą, pažymėjo Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus svarbą Lietuvos ekonomikai ir dvišalės prekybos plėtrai.
 • 2022 m. gegužės 10 d. suinteresuotiems LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos nariams ir LPK šakinėms asociacijoms išplatinta informacija apie “Kazachstano pramonės savaitę” Nur Sultane 2022 m. rugsėjo 21 – 23 d.
 • 2022 m. gegužės 11-13 d. padedant Lietuvos ambasadai Kazachstane, surengtas Lietuvos transporto verslo atstovų vizitas į Nursultaną, rengiantis LR susisiekimo ministro M. Skuodžio vizitui ir LPK verslo misijai į Kazachstaną 2022 m. birželio 14-17 d.
 • 2022 m. birželio 14-17 d. LPK, padedant LR ambasadai Kazachstane ir generaliniam konsulatui Almatoje bei Kirgizijos Prekybos ir pramonės rūmamsLR susisiekimo ministro M. Skuodžio vizito į Kazachstaną metu surengė verslo misiją į Almatą (13 Lietuvos ir 80 vietos verslo dalyvių) ir Biškeką (10 Lietuvos ir 50 vietos verslo dalyvių). Vyko dvišaliai verslo forumai ir B2B susitikimai. Almatoje pasirašytas LPK Bendradarbiavimo susitarimas su Kazachstano transportininkų sąjunga “Kazlogistics”, jame numatyta steigti bendrą dvišalę verslo tarybą.
 • 2022 m. birželio 23 d. įvyko LPK prezidento V. Janulevičiaus susitikimas su Kazachstano Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje Viktoru Temirbajevu. Apžvelgtos pagrindinės birželio viduryje įvykusios Lietuvos verslo misijos Kazachstane temos.
 • 2022 m. rugsėjo 2 d. surengtas išplėstinis LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos posėdis. Lietuvos ambasadorius Kazachstane Gintautas Vasiulis pristatė Kazachstano politikos ir ekonomikos aktualijas, pasidalino įžvalgomis apie Lietuvos verslo galimybes šios šalies rinkoje. Lietuvos generalinis konsulas Almatoje Gvidas Kerušauskas informavo apie vizų išdavimo Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikistano ir Uzbekistano piliečiams statistiką bei tvarkos pokyčius. Diplomatai atsakė į posėdžio dalyvių klausimus. Savo veiklą ir interesus Kazachstano rinkoje pristatė nauji dvišalės verslo tarybos nariai, bendrovių „Bunasta“ ir „Tranzito paslaugų centras“ vadovai. Posėdyje dalyvavo 24 Lietuvos įmonių ir užsienio reikalų ministerijos atstovai.
 • 2022 m. rugsėjo 17-23 d. LPK kartu su Lietuvos generaliniu konsulatu Almatoje, Transporto inovacijų asociacija ir Kazachstano transportininkų sąjunga „Kazlogistics“ surengė verslo misiją į Kazachstaną. LPK viceprezidentas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas, LPK Lietuvos-Kazachstano verslo tarybos pirmininkas Romas Austinskas skaitė pranešimą tarptautiniame transporto forume Almatoje. Verslo misijos metu Almatoje buvo suorganizuoti verslo pusryčiai su Kazachstano ir Kirgizijos verslo atstovais bei susitikimas Kazachstano nacionalinių verslininkų rūmų „Atameken“ Almatos miesto skyriuje. Lietuvos generaliniame konsulate Almatoje įvyko susitikimas su Kazachstane dirbančiais Lietuvos verslininkais, taip pat individualūs B2B susitikimai su Kazachstano verslininkais ir verslo vakarienė. Apsilankyta Kazachstano pasienyje su Kinija esančiame Khorgoso transporto ir logistikos mazge. Almatoje vykusioje rugsėjo 20-22 d. tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „TransLogistika“ LPK narė – Transporto inovacijų asociacija – įrengė Lietuvos įmonių jungtinį stendą, kuris buvo pripažintas geriausiu jungtinių stendų kategorijoje. Iš viso Almatoje lankėsi virš 30 Lietuvos verslo atstovų, jie sustiprino ryšius su esamais klientais, užmezgė naujus kontaktus, gavo naujų paslaugų užsakymų.