Lietuvos pramonininkų konfederacijos Aplinkos apsaugos komitetas ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“, remiami Aplinkos ministerijos, organizuoja „Šalies įmonių geriausiai dirbančių aplinkosaugos (ekologijos) tarnybų ir aplinkosaugos specialistų konkursą“. Konkursas organizuojamas, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti šį atsakingą darbą dirbančias tarnybas ir specialistus.

Konkurso organizatorių nuomone, siekiant mažinti pramonės įmonių neigiamą poveikį aplinkai, vykdant prevencines priemones, diegiant naujas aplinkai draugiškas technologijas, skiepijant dirbančiųjų atsakomybę už aplinkosauginių teisės aktų, normatyvų, taisyklių laikymąsi ir vykdymą, plečiant dirbančiųjų ekologijos ir inžinerinės aplinkosaugos žinias svarų pagrindinį darbą atlieka įmonių aplinkosaugos (ekologinės) tarnybos ar pramonės įmonių aplinkosaugos (ekologijos) specialistai.

 Kviečiame dalyvauti konkurse.

Paraišką konkursui prašome pateikti iki 2017 m. rugsėjo 30 d.  VšĮ „Grunto valymo technologijos“ (Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius), trumpai aprašant įmonės aplinkosauginę veiklą ir pateikiant informaciją pagal pridedamuose nuostatuose pateikiamus vertinimo rodiklius.

Daugiau informacijos:

Konkurso nuostatai: https://www.lpk.lt/wp-content/uploads/2017/04/Nuostatai_2017_ekologai.doc

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK