• Event Time:
Tik LPK nariams Likes

Š.m. kovo 30 d. 13:00 val. organizuojame pirmąjį šiais metais LPK Užsienio prekybos ir ES reikalų komiteto posėdį.

Pastarojo meto aktualijos paskatino susirinkti nuotoliniam posėdžiui ir aptarti eksportuotojams aktualius klausimus:

  • ES prekybos politikos peržiūrą – ES paskelbė komunikatą „ES prekybos politikos peržiūra – atvira, tvari ir tvirta prekybos politika“. Lietuva būdama nedidele ir atvira ekonomika, yra itin priklausoma nuo tarptautinės prekybos, todėl mums svarbu, kad ne tik ES, bet ir trečiosios šalys būtų atviros bendradarbiavimui, neiškraipytų konkurencijos ir būtų efektyviai ginami ES prekybos politikos principai. Klausimą pristatys LR Užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius.
  • Ekonominę diplomatiją 2021 – 2024 m. – LR Užsienio reikalų ministerijos, bei kitų ministerijų turinčių ekonominio diplomato statusu veikiančių atstovų plėtra ir funkcijos (naujai steigiamos ambasados, ekonomines funkcijas atliekantys atstovai, samdomų jų asistentų plėtra stiprinant ekonominę atstovavimą). Klausimą pristatys LR Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamento direktorė Dalia Kreivienė.
  • Lietuvos eksporto rezultatus 2020 ir prognozes 2021 metams – praeiti metai pasaulio ekonomikoje pasižymėjo, kaip didelių pokyčių ir iššūkių metai. Ekonmikai didelės įtakos turėjo ne tik Covid-19 pandemija, bet ir Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES, JAV prezidento rinkimai, politiniai įvykiai Baltarusijoje, kitų trečiųjų šalių politika. Kaip šie iššūkiai paveikė Lietuvos ekonomiką ir eksportuojančias įmones bei kokios prognozės 2021-iesiems? Klausimą pristatys VšĮ „Versli Lietuva“ Tyrimų ir analizės skyriaus vadovė Jonė Kalendienė.

Maloniai kviečiame dalyvauti nuotoliniame komiteto posėdyje registruojantis adresu jurate.balytoviene@lpk.lt iki kovo 29 d.