Tik LPK nariams Likes

Š. m. kovo 21 d. 10 val. nuotoliniu būdu vyks LPK prezidiumo posėdis.

Prezidiumo narių dėmesiui: apie savo dalyvavimą prašome informuoti el. p. organizacinis@lpk.lt iki kovo 20 d. imtinai. Posėdyje negalint dalyvauti asociacijos prezidentui, prašome atsiųsti posėdyje asociacijai atstovausiančio įgalioto asmens (vykdomojo direktoriaus) kontaktus.