Europos Komisija paskelbė Tvaraus finansavimo paketą, kurį sudaro Tvaraus finansavimo strategija, Pasiūlymas dėl reglamento dėl savanoriško Europos žaliųjų obligacijų standarto ir deleguotasis aktas dėl finansų ir ne finansų įmonių atskleistinos informacijos apie jų veiklos tvarumą.

Tvaraus finansavimo strategijoje (Strategy for financing the transition to a sustainable economy) numatyti šeši tikslai:

  • Tvaraus finansavimo priemonių rinkinyje sudaryti palankesnes sąlygas naudojimuisi pertvarkos finansavimu (transition finance);
  • Didinti MVĮ ir vartotojų įsitraukimą, suteikiant jiems reikiamų priemonių ir paskatų finansavimui perėjimo veiklai gauti;
  • Didinti ekonomikos ir finansų sistemos atsparumą tvarumo rizikai;
  • Didinti finansų sektoriaus indėlį siekiant tvarumo;
  • Užtikrinti ES finansų sistemos vientisumą ir stebėti jos tvarkingą pertvarką siekiant tvarumo;
  • Rengti tarptautines tvaraus finansavimo iniciatyvas ir standartus, remti ES šalis partneres

Pasiūlymas dėl reglamento dėl savanoriško Europos žaliųjų obligacijų standarto (ES ŽOS), pasak Komisijos, turėtų plėsti žaliųjų obligacijų rinkos potencialą. Todėl siūlomas visiems (privatiems ir valstybiniams) juridiniams asmenims, parduodantiems obligacijas, skirtas savanoriškas standartas, pagal kurį įmonės ir valdžios institucijos galės naudotis žaliosiomis obligacijomis lėšoms kapitalo rinkose pritraukti, kad galėtų finansuoti investicijas ir kartu atitiktų tvarumo ir investuotojų apsaugos nuo ekomanipuliavimo reikalavimus.

Taip pat EK priėmė sprendimą papildyti ES taksonomijos reglamento 8 straipsnį deleguotuoju aktu dėl finansų ir ne finansų įmonių atskleistinos informacijos apie jų veiklos tvarumą. Šiuo aktu nustatomas didelių finansų ir ne finansų įmonių atskleistinos informacijos apie jų veiklos, investicijų ir skolinimo veiklos dalį, atitinkančią ES taksonomiją, turinys, metodika ir pateikimas.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai