Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) visada pasisakė už kuo spartesnį skiepijimosi procesą, nes tai yra vienas iš būdų išvengti naujų atmainų plitimo ir naujo griežto karantino ateityje. Skiepijimasis negali būti priverstinis ir žmogui turi būti palikta teisė pačiam priimti sprendimą.

Akivaizdu, kad turime stiprinti bendrą verslo, valstybės institucijų ir kitų socialinių partnerių bendrą veikimą, kurios skatintų skiepijimąsi, taip pat būtina sustiprinti informacinę veiklą, kuri suteiktų kuo daugiau informacijos abejojantiems. Būtina veikti dabar, nes delsimas ir skiepijimosi apimčių mažėjimas gali skaudžiai atsiliepti jau artimiausioje ateityje.

Suprantamas vyriausybės žingsnis plėsti profesijų sąrašą, kuris turi būti privalomai reguliariai testuojamas, siekiant sustiprinti  stebėseną dėl naujų, pavojingų atvejų plitimo. Bet plečiant šį sąrašą turime užtikrinti aiškius mechanizmus, kad būtų sudarytos visos sąlygos testavimui ir kad įmonės, kurių darbuotojai bus įtraukti į yra privalomai reguliariai testuojamųjų sąrašą, nepatirtų papildomos administracinės ir finansinės naštos.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai