Devynių Europos šalių pramonės konfederacijos, tarp kurių ir Lietuvos pramonininkų konfederacija, kreipėsi į Europos Parlamento narius, ES valstybių narių nuolatinių atstovų ES pavaduotojus, Transporto ir turizmo bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetų atstovus pateikdamos bendrą poziciją dėl Mobilumo paketo.

Kviečiame susipažinti su kreipimosi tekstu (anglų k.).

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK