Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Mindaugas Sinkevičius trečiadienį pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo numatoma telkti abiejų organizacijų pastangas, atstovaujant savo narių interesams energetikos, valstybės ekonomikos konkurencingumo ir klimato kaitos srityse.

LPK ir LSA susitarime numatoma, kad abi organizacijos sieks sudaryti patrauklias sąlygas valstybinės žemės sklypuose bendrai išvystyti elektros iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus – saulės ir vėjo jėgainių parkus.

Pasak abiejų susitarimo pusių, poreikis vienyti pastangas ir aktyviai siekti spartesnio proveržio žaliojoje transformacijoje, kyla, viena vertus, iš būtinybės mažinti energetinius kaštus, tokiu būdu stiprinant pramonės konkurencingumą ir tenkinant viešuosius interesus; antra vertus – iš būtinybės vystyti atsinaujinančią energetiką, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro bei didinti energetinę nepriklausomybę (autonomiškumą).

Kaip pažymėjo LPK prezidentas V. Janulevičius, viena esminių sąlygų, kuri pagerintų artimiausios ateities Lietuvos pramonės veiklos tęstinumo galimybes ir konkurencingumą, yra energijos kainų mažėjimas arba stabilizavimasis, o ribotas apsirūpinimas tvaria energetika yra bene pagrindinis pramonės plėtrą ribojantis veiksnys. Šiai problemai spręsti viešajam sektoriui ir verslui yra numatytos ES ir nacionalinės investicijos.

„Tikiu, kad glaudesnis bendradarbiavimas su savivalda sukurs didesnę pridėtinę vertę šalies ekonomikai ir Lietuvos gyventojams. Konsoliduoti vėjo ir saulės jėgainių parkai regionuose atvers didesnes galimybes šalies pramonei – nuosava „žalios“ elektros generacija leis įmonėms užfiksuoti elektros kaštus mažiausiai dvidešimčiai metų į priekį, pigesni gamybos kaštai darys mus konkurencingesnius, vadinasi, įmonės investuos į plėtrą, o augančios investicijos, kaip žinia, yra svari prielaida pačių regionų suklestėjimui. Visi esame suinteresuoti spartesniu savivaldybių modernizavimo ir žalinimo procesu – kuo daugiau po visą Lietuvą pasklidusių pramonės centrų turėsime, tuo tolygiau bus subalansuota infrastruktūra, tolygiau „išsidalins“ šalyje sukuriama pridėtinė vertė, o galiausiai tai prisidės ir prie didesnio šalies atsparumo rizikoms. Be visa ko, tokių atsinaujinančios energetikos projektų plėtra bus tarsi „meškerė” savivaldos gyventojams – apsirūpinimas švaria ir pigesne elektra, kas yra tvarus ir ilgalaikis sprendimas, prisidės prie energetinio skurdo problemos mažinimo ir ateityje mažės poreikis subsidijuoti elektros kainas“, – sakė LPK prezidentas.

„Energetinė nepriklausomybė ir tvari plėtra yra vienos iš savivaldybių prioritetų. Partnerystė su verslu savivaldybėms atveria dar daugiau galimybių užtikrinti viešąjį interesą ir kokybiškas viešąsias paslaugas. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtra yra ypač perspektyvi sritis, įgalinanti efektyviai naudoti viešuosius finansus bei kurti tvirtus pamatus žaliajam kursui. Tikimės, kad glaudžiai bendradarbiaujant su verslui, Lietuvos savivaldybės taps dar žalesnės, inovatyvesnės ir patrauklesnės gyventi“, – sakė LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai