Vyriausybė, formuodama regioninės politikos priemones, atsižvelgė į didelę dalį Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) pasiūlymų ir Vyriausybės programos priemonių plane numatė priemones, padėsiančias skatinti investicijų pritraukimą į regionus.

Vyriausybė planuoja sukurti infrastruktūros optimizavimo ir subalansuotos plėtros mechanizmą, skatinti savivaldybių infrastruktūros valdytojų konsolidavimą, siekiant sumažinti valdymo kaštus ir padidinti finansinį investicijų gyvybingumą, keisti sprendimų priėmimo ir valdymo regionų lygmeniu principus, orientuojantis į investicijų grąžą ir atsiperkamumą. Šios priemonės turėtų prisidėti prie efektyvesnio lėšų panaudojimo ir pridėtinės vertės nekuriančios infrastruktūros kūrimo.

Ypač sveikintinas Vyriausybės planuojamas verslo partnerių ir bendruomenių įtraukimas į savivaldybių ir regionų investicijų planavimą. LPK tikisi, kad šia priemone bus įgyvendinamas faktinis verslo atstovų dalyvavimas regionų plėtros tarybose, numatant jiems ir balsavimo teisę.

„Deja, bet priemonių plane dėl regionų pasigendame labai svarbaus elemento – regioninės politikos koordinavimo sutelkimo vienose rankose, todėl iš esmės regioninės politikos įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo Vidaus reikalų ministerijos gebėjimo koordinuoti veiksmus ir tinkamai įtraukti Ūkio, Finansų ir kitas ministerijas“, – sako LPK prezidentas Robertas Dargis.

Deja, bet priemonių plane dėl regionų pasigendame labai svarbaus elemento – regioninės politikos koordinavimo sutelkimo vienose rankose.

Pramonininkų vertinimu, socialiai orientuotas Vyriausybės planas gali sukelti biudžeto subalansavimo iššūkių, todėl ministrų kabinetui svarbu nusimatyti pakankamas ekonomikos augimo skatinimo ir investicijų pritraukimo priemones.

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta nemažai struktūrinių reformų. Tokioms reformoms reikia politinės valios, sutarimo tarp Seimo ir Vyriausybės bei stipraus palaikymo.

„Tikimės, kad ši Vyriausybė ir Seimas nestokos nei vieno, nei kito ir suplanuotos reformos bus įgyvendintos, nebijant sulaukti neigiamos visuomenės reakcijos ir negalvojant kaip tai paveiks politikų galimybes būt perrinktais kitai kadencijai“, – apibendrina R. Dargis.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

28 Jan

III seminaras iš cik...

  • III seminaras iš ciklo „Žaliasis Kursas 2021-2027 m. Naujos Galimybės ir Rizikos Lietuvos Pramonei“