Europos Sąjungai užsibrėžus tikslą iki 2050 m. pasiekti klimatui neutralią ekonomiką (o iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas sumažinti 55 proc., lyginant su 1990 m. lygiu), svarstoma, kaip suvaldyti rizikas, susijusias su trečiųjų šalių ... PLAČIAU