Rugpjūčio 25 d. LPK generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius susitiko su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Kristina Krupavičiene aptarti socialinio dialogo plėtojimo galimybes.

Susitikime pabrėžta, jog darbuotojų ir darbdavių organizacijos turi ne tik diskutuoti, bet ir ieškoti abiem pusėms priimtinų geriausių sprendimų.

Socialiniai partneriai numato bendradarbiauti tokiose srityse:

  • Tvaraus, abipuse pagarba grįsto socialinio dialogo ekosistemos kūrimas;
  • Socialinių partnerių mokymų inicijavimas, organizavimas ir įgyvendinimas;
  • Tyrimų bei apklausų inicijavimas ir atlikimas;
  • Diskusijos ir argumentų kalba derėtis dėl atlyginimų politikos, darbo našumo, darbuotojų kvalifikacijos, perkvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo saugos  ir sveikatos, darbo migracijos klausimais;
  • Remiantis Lietuvos ekspertų bei tarptautine patirtimi, inicijuoti diskusijas dėl profesinių pensijų fondų kūrimo;
  • Dvišalio bei trišalio socialinio dialogo regionuose plėtojimas.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

16 Sep

Konferencija „Naujo...

  • Konferencija „Naujos verslo realijos sankcijų ir AML pasaulyje: ar tai svarbu tik finansų įstaigoms?“