Kviečiame dalyvauti Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvių kalbos instituto organizuojamame konkurse „Lietuviško gaminio tarmiškiausias pavadinimas 2015“. Konkurso tikslas – išrinkti lietuviškus gaminius ar paslaugas, kuriems gali būti suteiktas tarmiškiausio lietuviško gaminio ar paslaugos pavadinimo nugalėtojo vardas.

Regionų tarmėse atsispindi unikalus gyvenimo būdas, verslo pobūdis ir specifika, etninės kultūros gyvybingumas, todėl šiuo konkursu siekiama atskleisti,  kad turtingos savo vaizdingumu regioninės tarmės yra priemonė parodyti gaminių išskirtinumą ir didinti jų konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Taip siekiama stiprinti gyvos, aktyvios, verslios lietuvių kalbos ir jos tarmių pamatus, siejant lietuvių kalbą bei jos tarmes su regioniniu išskirtinumu ir konkurencingumu.

Konkursas taip pat padės skatinti Lietuvos gamintojus kurti ir naudoti tarminius gaminių ir paslaugų tarmiškus pavadinimus, imtis naujų rinkodaros ir komunikacijos formų, naudojant įvietintus įmonių, paslaugų ar gaminių pavadinimus, plačiau versle naudoti lietuvių kalbos išteklius.

Dalyvių paraiškų registravimas ir priėmimas bei aprašomosios medžiagos pateikimas vyksta iki 2015 m. spalio 15 d.

Paraiškos registruojamos tik užpildžius ir atsiuntus jas paštu, el. paštu organizacinis@lpk.lt arba Stasys@lpk.lt.

Dėl platesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis į Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos socialinės plėtros skyriaus vadovą Valdą Kaminską, tel. 8-5- 2637861, el. p.  valdas.kaminskas@lki.lt.

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK