derybu_centras_logo_lpk

Remiantis geriausia užsienio šalių verslo asociacijų ir konfederacijų praktika, siekiant sumažinti teisminį bylinėjimąsi bei prisidėti prie taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) raidos Lietuvoje, taip pat rūpinantis verslo santykių kokybe, įmonių veiklos efektyvumu ir siekiant diegti taikių verslo ginčų valdymo kultūrą, įkurtas LPK Derybų centras, kuriame organizuojami nuolatiniai taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) bei derybų mokymai. Mediacijos paslaugos taikytinos sprendžiant įvairias nestandartines (nemokumo, kokybės, bendrų sprendimų, įsipareigojimo nevykdymo ir t.t.)  situacijas su tiekėjais, klientais, partneriais, konkurentais, kolegomis ir kitais Jūsų veiklos grandies dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais.

Mediacija – svarių privalumų turinti alternatyva teisminiam bylinėjimuisi. Svarbiausi jų:

  1. taikių derybų pagalba išsaugomi santykiai (teismas dažnai supriešina);
  2. išlaikomas konfidencialumas (teismas yra viešas);
  3. sprendimą priima patys derybų dalyviai (teisme nusprendžia teisėjas ir “paskiria” kaltą);
  4. taupomas laikas (teismai trunka ilgai) ir išlaidos (advokatai, ekspertai, įvairūs papildomi mokesčiai).

Vidinių derybų centrų ir paslaugų praktika pasitvirtino daugelyje Europos šalių: Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Islandijoje, Airijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Rusijoje.

Mokymai

Nuo 2015 m. LPK Derybų centras rengia šešių dienų interaktyvius mediacijos mokymų kursus, kuriuos sudaro trys etapai po dvi dienas: efektyvios komunikacijos, derybų ir mediacijos. Mokymai trunka visą dieną. Tai – unikali galimybė įgyti mediatoriaus įgūdžius ir išmokti spręsti versle kylančius konfliktus. Vietų skaičius mokymuose ribotas (grupė iki 15 asmenų). Sudalyvavę mokymuose ir įgavę ar pagilinę konfliktų valdymo įgūdžius mokymų dalyviai gaus LPK mediacijos kursų baigimo pažymėjimą.

Savo kvalifikaciją pagrindę mediatoriai bus:

  • įtraukiami į LPK akredituotų verslo ginčų mediatorių sąrašą;
  • rekomenduojami dalyvauti valdant kylančius ginčus Lietuvos įmonėse bei organizacijose;
  • rekomenduojami dalyvauti valdant kylančius ginčus tarp Lietuvos ir užsienio įmonių bei organizacijų.

Mokymai skirti organizacijų, jų filialų, departamentų ar skyrių vadovams; organizacijų ir verslo psichologams; žmogiškųjų išteklių/personalo, projektų valdymo, klientų aptarnavimo, skolų išieškojimo, draudiminių žalų sureguliavimo specialistams; darbuotojams ir vadovams, atsakingiems už santykių su partneriais ar klientais vystymą; teisininkams; verslo konsultantams.

Mokymų trukmė ir kaina

Šešias dienas trunkančių mokymų kaina 1390 eur (4799.39 litų). PVM neapmokestinamas. Į kainą įskaičiuotos išlaidos už kavos pertraukas ir dalomąją medžiagą.

Daugiau informacijos: