Nepaisant to, kad demografiniai, emigracijos ir vidinės migracijos šalies darbo rinkoje iššūkiai verčia darbdavius jausti nuolatinį darbuotojų stygių, nedarbas jaunų, ką tik universitetus baigusių, absolventų tarpe dažnai išlieka aukštas.

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) savo veikloje nuolat akcentuoja poreikį gerinti jaunų specialistų pasiruošimą darbo rinkai, nes potencialių darbuotojų kompetencijų, žinių ir įgūdžių pasiūlos neatitikimai jų paklausai darbo rinkoje daro didžiulę neigiamą įtaką tiek darbuotojų ieškančioms, bet nerandančioms įmonėms, tiek darbo nerandantiems asmenims, tiek visai visuomenei, nes tai mažina šalies bendrą gebėjimą bei potencialą efektyviai konkuruoti tiek globaliose, tiek vietos rinkose.

Pabrėždama nuolatinį mokslo ir verslo bendradarbiavimo poreikį, LPK dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijos aukštajame moksle” (CIM – Promoting Creativity and Innovation Management in an innovative blended learning and validation programme at the interface between higher education (HE) and business) (Erasmus+ aukštasis mokslas, KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais, Žinių sąjungos).

Nors yra pripažįstama, kad kūrybiškumas ir gebėjimas valdyti inovacijas yra vienos svarbiausių modernios ekonomikos varomųjų jėgų, šiandien vis dar trūksta sistemiškumo ugdant šiuos gebėjimus švietimo sistemoje, todėl jų trūksta ir versle.

Projekto tikslas yra sutelkus įvairias suintersuotąsias puses (ypač akademikus ir verslą) sukurti naują prieigą, įrankius ir instrumentus įgalinančius efektyviau ugdyti kūrybiškumo ir inovacijų valdymo kompetencijas.

Projekto koordinatorius: The University of Duisburg-Essen (UDE), Vokietija

Projekto partnerių konsorciumą sudaro aukštosios mokyklos, tyrimų institutai, verslo asociacijos bei mažos ir vidutinės įmonės:

The Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Graikija

The Blended Learning Institutions’ Cooperative (BLINC), Vokietija

CATRO Personalberatung and dieBerater (CATRO Bulgaria), Bulgarija

European Centre of Studies and Initiatives (CESIE), Italija

Dublin City University, Institute of Education (DCU), Airija

“die Berater” Unternehmensberatungs GmbH (Die Berater), Austrija

The German Institute for Adult Education, Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE), Vokietija

Polytechnic Institute of Leiria (IPLeiria), Portugalija

The Lithuanian Confederation of Industrialists (LPK), Lietuva

Q21 GmbH, Vokietija

Trendhuis, Belgija

The Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e Perfezionamento (SANT’ANNA), Italija

Vilnius University (VU), Lietuva

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2018 m. lapkričio mėn. – 2020 m. spalio mėn.

Daugiau informacijos apie projektą