Įgyvendinti projektaiNaujas socialinio bendradarbiavimo modelis, didinant darbuotojų dalyvavimą įmonės finansų valdyme ir ekonominėje veikloje

Šio projekto pagrindiniai tikslai: skatinti keistis informacija ir gerąja praktika, kuria siekiama sukurti palankias sąlygas darbuotojams dalyvauti įmonės ekonominiame finansiniame valdyme, taip pat skatinti supažindinti socialinius partnerius ir projekto dalyvius su ES teisės turiniu dėl darbuotojų dalyvavimo įmonės valdyme, kad jie žinotų ir galėtų naudotis savo teisėmis ir pareigomis šioje srityje.

PLAČIAU

Jaunimo_garantijos_logo

Naujas komunikavimo ir bendradarbiavimo modelis informavimui apie Jaunimo garantijų iniciatyvą

Šis projektas – tai bandomoji iniciatyva, siekiant sukurti naują informacinį ir ryšių modelį tarp socialinių partnerių, garantuojantį kokybiškesnės informacijos apie jaunimą surinkimą. Šio modelio esmė – integruota informacinė platforma ir mobili programėlė, kuri sujungia ir apdoroja visą informaciją apie jaunimo garantijas ir parenka tik kiekvienam asmeniui individualizuotą informaciją.

PLAČIAU

GLL_logo

Programa „GLL patarėjai verslui“

Lietuvos įmonės, norinčios plėstis užsienyje ir gauti strateginių patarimų vystymuisi, gali kreiptis patarimų į užsienyje dirbančius įvairių sričių lietuvių profesionalus. Tai galima padaryti prisijungus prie programos „GLL patarėjai verslui“. Tai pirmoji diasporos profesionalų mentorystės programa, kai tarptautines karjeros aukštumas pasiekę užsienio lietuviai dalinasi patarimais, konsultacijomis su plėstis užsienyje norinčiomis Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis.

PLAČIAU

2014-2020 ES fondų investicijų ženklas

Lietuvos pramonė eksportui „PRAMLT“

Šiu projektu siekiama skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose. Projekte numatoma pristatyti įmonių produkciją 6-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir 6-iose verslo misijose. Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų veiklą.

PLAČIAU

Patikimų ženkliukų sistemos

Strateginių partnerysčių projektas „Patikimų ženkliukų sistemos“

Projektu yra siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų bei įmonių, taip pat geriau pripažinti neformaliais būdais įgytas kompetencijas, naudojant specialų „atvirų ženkliukų“ (angl. Open Badges) technologinį standartą. „Atviri ženkliukai“ veikia kaip skaitmeninis sertifikatas, kuriame patalpinti meta-duomenys, susiję su gavėjo pasiekimais ar kompetencijomis.

PLAČIAU

derybu_centras_logo_lpk

Derybų centras

LPK Derybų centras organizuoja nuolatinius taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) bei derybų mokymus. Mediacijos paslaugos taikytinos sprendžiant įvairias nestandartines (nemokumo, kokybės, bendrų sprendimų, įsipareigojimo nevykdymo ir t.t.) situacijas su tiekėjais, klientais, partneriais, konkurentais, kolegomis ir kitais Jūsų veiklos grandies dalyviais, įvairių institucijų atstovais, bankais.

PLAČIAU


Darbuotojų komandiravimas

Šis projektas leis vykdyti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, siekiant keistis informacija tarp institucijų ir socialinių partnerių, taip pat sukurs veiksmingą prieigą prie informacijos įmonėms ir komandiruotiems darbuotojams. Bus siekiama įvertinti galimybes, kaip palengvinti keitimąsi informacija apie nacionalinius įstatymus, analizuoti ir pasiūlyti tinkamai veikiančią administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių sistemą ir geresnę prieigą prie informacijos apie direktyvos įgyvendinimą ir kitą praktinę informaciją.

PLAČIAU

Gradual-logo_PNG

Strateginių partnerysčių projektas „GRADual“

Šio projekto tikslas sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

PLAČIAU


Administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos projektas

Projektu siekiama apjungti Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės kovos korupcija institucijas ir 10 Lietuvos savivaldybių į bendradarbiavimo tinklą, siekiant perimti gerąją Norvegijos Karalystės patirtį korupcijos prevencijos srityje vietos savivaldos institucijose. Projektas prisideda prie dalyvaujančių savivaldybių darbuotojų kompetencijų didinimo ir švietimo korupcijos prevencijos srityse.

PLAČIAU


Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo intelekto gerinimas

Pagrindinis projekto tikslas yra mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo gerinimas Lietuvoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Kroatijoje ir Turkijoje, teikiant paramą, susijusią su konkurenciniu darbuotojų intelektu ir strategijomis. Projektu taip pat siekiama sukurti edukacinę elektroninę platformą tikslinei auditorijai, kuri atspindėtų galutinio vartotojo praktinius poreikius ir būtų pakankamai lanksti pasiekti tikslinės grupės specifinius poreikius.

PLAČIAU