Šiandien LRV posėdyje patvirtinti Eksporto kredito garantijų nuostatai, įsigaliosiantys nuo 2017 lapkričio 1 d. Nuostatų dalis, reglamentuojanti garantijų teikimą didelėms įmonėms, įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Dar 2016 m. gruodžio 22 d. patvirtinus Valstybės skolos įstatymo pakeitimą, INVEGA atsirado galimybė teikti eksporto kredito garantijas. LPK ne kartą yra išsakiusi nuomonę dėl eksporto kredito garantijų teikimo sistemos reikalingumo. Eksporto kredito garantijos yra viena veiksmingiausių eksporto rizikos mažinimo priemonių̨. Tokiomis priemonėmis užtikrinamas verslo konkurencingumas ir galimybės plėsti eksportą į naujas eksporto rinkas. Eksporto kredito garantijų teikimo sistemas (įvairiomis formomis) yra įsidiegusios daugelis ES šalių.

Šiandien priimtas Vyriausybės nutarimas numato, kad INVEGA teiks garantijas, kuriomis kredituojantiems eksportuotojams užtikrinamas pagal kredituojančio eksportuotojo sudarytą lietuviškos kilmės prekių pirkimo-pardavimo sutartį dalies atidėtojo mokėjimo (suteikto komercinio kredito) sumokėjimas.

Nors sistema nėra tobula – pvz., priemonei įgyvendinti numatoma nedidelė pinigų suma, be to iki 2019 m. eksporto kredito garantijomis nebus galima naudotis didelėms įmonėms, o ir nuo 2019 m. galimybės pasinaudoti parama priklausys nuo to, ar valstybė skirs tam lėšų, – LPK nariai labai laukia šio nutarimo įsigaliojimo. Eksporto kredito garantijomis naudosis maisto, baldų pramonės, inžinerinės pramonės sektoriai – t.y. aktyviausi eksportuotojai, norintys atrasti naujas rinkas, į kurias verslui be valstybės pagalbos yra pernelyg rizikinga eiti.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

28 Jan

III seminaras iš cik...

  • III seminaras iš ciklo „Žaliasis Kursas 2021-2027 m. Naujos Galimybės ir Rizikos Lietuvos Pramonei“