Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) delegacija birželio 12-16 d. lankėsi Kazachstane kartu su Susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio vadovaujama delegacija. Almatoje buvo surengtas Lietuvos ir Kazachstano verslo forumas.  Ypatingas dėmesys šio vizito metu buvo skirtas glaudesnio šalių bendradarbiavimo prekybos ir susisiekimo srityse galimybėms.

Pasak LPK prezidento Vidmanto Janulevičiaus, Kazachstanas yra tikrai didelė ir patraukli  rinka mūsų verslui. “Tikiuosi, kad ateityje mūsų verslo ryšiai ir eksportas į šią šalį tik augs. Akivaizdu, kad kol kas neišnaudojome visų šios rinkos galimybių. Tikiu, kad  šis mūsų partneris gali tapti alternatyva tiekimo maršrutams iš Kinijos, todėl šiame etape ypatingai svarbu stiprinti bendradarbiavimą transporto ir logistikos srityse. Žvelgiant į globalius pokyčius regione tampa aišku, kad galime tapti svarbia tiekimo grandinės tarp Rytų ir Vakarų dalimi. Džiaugiuosi, kad šio vizito metu būtent išskirtinis dėmesys ir buvo skirtas transporto ir logistikos klausimams bei bendradarbiavimui šiuose sektoriuose”,- pabrėžė LPK prezidentas.

Almatoje atidarydamas Lietuvos ir Kazachstano verslo forumą, ministras M.Skuodis pakvietė Kazachstano verslininkus aktyviau išnaudoti bendradarbiavimo galimybes, taip pat išnaudoti galimybes vežti krovinius per Klaipėdos jūrų uostą.

„Tiek Lietuva, tiek Kazachstanas geografiškai yra transporto kryžkelėse, kurias būtina įveiklinti ir išnaudoti. Krovinių vežimai kelių, geležinkelių ir jūrų transportu, žaliavų gabenimas iš Kazachstano į Lietuvą, transporto ir logistikos sričių skaitmenizacija, tiesioginiai skrydžiai tarp šalių – tai aktualūs Lietuvos ir Kazachstano dvišalės darbotvarkės klausimai“, – sakė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Pasak V.Janulevičiaus, įvykęs Lietuvos-Kazachstano verslo forumas parodė ekonominio bendradarbiavimo svarbą ir kad jis turi dideles tolimesnio vystymosi perspektyvas. Lietuvos verslininkai tikisi, kad šis forumas atneš didelės naudos ateityje ir atvers naujų galimybių.

Dvišaliame verslo forume Lietuvos ir Kazachstano pramonininkų konfederacijų bei vežėjų asociacijų vadovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumus, kuriais numatoma megzti ir stiprinti abipusiai naudingas partnerystes, skatinti bendrų įmonių kūrimąsi, sukurti efektyvų mechanizmą tarpvalstybiniams susitarimams įgyvendinti.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose