Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Premjerę, Užsienio reikalų ir Ekonomikos ir inovacijų ministrus, ragindami Lietuvos valdžios institucijas imtis neatidėliotinų aktyvių veiksmų dėl Kinijos veiksmų prieš Lietuvą ir jos įmones, siekiant įtraukti šį klausimą į ES institucijų: Europos Vadovų Tarybos, Parlamento, Komisijos darbotvarkes ir aukščiausiu ES lygiu kalbėtis su Kinija Lietuvos klausimu, siekiant ne aštrinti, o normalizuoti susidariusią situaciją.

Laiške pažymima, kad nerimą kelia ir viešumoje pasirodžiusi informacija apie tai, kad Kinija ketina įvesti ekonomines sankcijas Lietuvai. LPK pabrėžia, kad ekonominės sankcijos ir eksporto blokavimas ir importo į Lietuvą užkirtimas, tiekimo grandinių trūkinėjimas, pristabdytas investuotojų į Lietuvą apsisprendimo greitis daro Lietuvos verslą nekonkurencingą kitų valstybių atžvilgiu. Konstatuojama, kad tokia užsitęsusi situacija kai kurioms mūsų įmonėms gali lemti jų veiklos sustabdymą.

LPK nuomone, ES turėtų išnaudoti visas įmanomas politines ir teisines priemones Kinijos ekonominiam karui prieš Lietuvą stabdyti. Su apgailestavimu konstatuojama, kad iki šiol nematoma jokio ES institucijų įsitraukimo ir paramos ES lygiu Lietuvai ir jos įmonėms, nepaisant to, kad ekonominio spaudimo ir prievartos veiksmai Lietuvos verslo atžvilgiu yra vykdomi jau ne vieną savaitę ir situacija kasdien darosi vis sudėtingesnė.

Labai svarbu, kad Lietuvos valdžios institucijos išnaudotų ir narystę kitose tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip EBPO, informuojant jas ir siekiant poveikio Kinijai dėl prieš Lietuvą nukreiptų veiksmų, taip pat siekti poveikio Pasaulio prekybos organizacijoje. Tuo pačiu LPK prašo įgalinti visus galimus dvišalio bendradarbiavimo formatus, siekiant ES valstybių  narių ir Transatlantinio bendradarbiavimo partnerių solidarumo.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai