Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), siekdama geriau informuoti įmones apie ES skaitmeninę strategiją bei galimybes pasinaudoti finansinėmis priemonėmis diegiant skaitmenines technologijas pramonėje, organizavo vebinarą „Pramonės skaitmeninimo aktualijos“.

Lietuvos Nuolatinėje atstovybėje ES šiais klausimais dirbantys Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijų atašė bei įtakingos Europos technologijų asociacijos „Orgalim“ ekspertas aptarė šias temas:

  • Skaitmeninimo, pažangiausių technologijų diegimo skatinimą per Skaitmeninės Europos programos finansuojamas priemones (ES Daugiametėje finansinėje perspektyvoje 2021-2027 m.); konkrečius finansuotinų projektų ir remtinų veiklų pavyzdžius įvairiems pramonės sektoriams; nacionalinį ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą (RRP) finansavimui iš būsimos ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF).
  • Bendriems Europos interesams svarbių projektų (IPCEI) įgyvendinimą baterijų, mikroelektronikos, švaraus vandenilio srityse ir būtinybę užtikrinti paprastesnį, atviresnį ir įtraukesnį europinių iniciatyvų kūrimo procesą.
  • Formuojamus teisinius rėmus skaitmeninimo ir skaitmeninio sektoriaus reguliavimui: dirbtinio intelekto pagrindu veikiančių technologijų plėtros reglamentavimą, duomenų valdymo taisykles ir principus, kibernetinio saugumo reikalavimus produkte, pramoninių duomenų judėjimą; ES pramonės strategijos atnaujinimą, siekiant prie COVID-19 realijų papildomai adaptuoti valstybės pagalbos taisykles, užtikrinant geresnes sąlygas inovacijų plėtrai ir skaitmeninei bei žaliajai transformacijai.

Labai svarbu, kad ES ir nacionalinės paramos priemonės kuo skubiau pasiektų įmones ir taptų rimta investicija į realų skaitmeninį ir žaliąjį atsigavimą bei tvarų ekonominį augimą. Nemažiau svarbi paskata verslui – inovacijoms bei investicijoms palanki verslo aplinka Lietuvoje ir ES – į ateitį orientuotas, kokybiškas ir nuoseklus reguliavimas, sklandus vidaus rinkos veikimas, ambicinga ir ekonomiškai veiksminga klimato politika, struktūrinės ekonominės ir švietimo sistemos reformos.

PRANEŠIMAS: ES pramonės politika.

PRANEŠIMAS: German-Lithuanian Workshop on GAIA-X

PRANEŠIMAS: Skaitmeninės Europos programa (DEP)

Renginio įrašas:

 

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

16 Sep

Konferencija „Naujo...

  • Konferencija „Naujos verslo realijos sankcijų ir AML pasaulyje: ar tai svarbu tik finansų įstaigoms?“