Lietuvos pramonininkų konfederacija nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. įgyvendina projektą „Naujos eksporto galimybės smulkiam ir vidutiniam verslui“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-03-0008.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomas dalyvavimas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų veiklą. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Įmones ir jų produkciją numatoma pristatyti 10-tyje užsienyje vykstančių tarptautinių parodų bei verslo misijų.

Projekto biudžetas – 368.951,79 Eur, skiriamos finansavimo lėšos – 264.953,81 Eur.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektą koordinuoja Lietuvos pramonininkų konfederacijos Projektų departamentas.

Daugiau informacijos: el. p. inga.kvaraciejute@lpk.lt, tel. 8 5 261 1884.

Informacija apie projekto veiklas: Verslo misija į Niujorką, JAV, 2018 m. lapkričio 4-11 d.