Lietuvos pramonininkų konfederacija nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d. įgyvendina projektą „Naujos eksporto galimybės kūrybinėms industrijoms“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekto kodas Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-04-0008.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomas dalyvavimas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas. Projekto tikslinė grupė – kūrybinėms industrijoms priskiriamos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykdančios produkcijos gamybą bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių paslaugų veiklą. Siekiama skatinti kūrybinių industrijų įmones ieškoti naujų bei plėstis į esamas rinkas. Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Lietuvos kūrybinių industrijų įmones ir jų produkciją numatoma pristatyti 6-iose užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose bei verslo misijose.

Projekto biudžetas – 242.558,45 Eur, skiriamos finansavimo lėšos – 175.328,60 Eur.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektą koordinuoja Lietuvos pramoninikų konfederacijos Projektų departamentas.

Daugiau informacijos: el. p. inga.kvaraciejute@lpk.lt, tel. 8 5 261 1884.