0

Vilkikai su maistu išvyksta į Ukrainą

Lietuvos pramonininkų konfederacijos narių surinkta parama iškeliauja į Ukrainą. LPK  kartu su savo nariais suformavo pirmus 3 vilkikus negendančių produktų, kurie šį savaitgalį iškeliauja tiesiai Pietų Ukrainoje besikaunantiems kariams. Pirmieji maisto v

0

LPK koordinuoja ir teikia paramą Ukrainai

Mūsų visų ateitis priklauso nuo susitelkimo. Labai prašome visų savo narių padėti Ukrainai ir įsijungti į bendrą pagalbos teikimą. Dabar tai daro daug organizacijų, bet visi kartu, turėdami savo vežėjus, maisto gamintojus bei mūsų narius, veikiančius Ukra

0

LPK palaiko Ukrainą ir jos žmones

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) reiškia palaikymą Ukrainai ir jos žmonėms bei smerkia Rusijos veiksmus, kurie pažeidžia tarptautinę teisę, sukelia grėsmę Europos ir pasaulio saugumui. Reikalingas politinis ir ekonominis Vakarų susitelkimas, nes

0

URM informacija dėl situacijos Ukrainoje

Dėl prasidėjusios plataus masto Rusijos karinės agresijos Ukrainoje, Užsienio reikalų ministerija (URM) ragina šiuo metu Ukrainoje esančius Lietuvos piliečius nedelsiant išvykti iš šalies sausumos keliais. Ukrainos oro erdvė yra uždaryta, todėl piliečiai