0

Europos Komisija paskelbė Tvaraus finansavimo paketą

Europos Komisija paskelbė Tvaraus finansavimo paketą, kurį sudaro Tvaraus finansavimo strategija, Pasiūlymas dėl reglamento dėl savanoriško Europos žaliųjų obligacijų standarto ir deleguotasis aktas dėl finansų ir ne finansų įmonių atskleistinos informaci