Užimtumo tarnybos duomenimis, šių metų pradžioje statybų sektoriuje veikiančių ūkio subjektų skaičius augo beveik 5 proc. palyginti su 2018 metais.

Analizuojant užimtumo struktūrą pagal profesijas, pastebima, kad daugiau kaip pusė dirbančiųjų statybose yra kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, nors jų dalis kelerius metus mažėja. Šį mažėjimą gali lemti darbo rinkoje jaučiamas kvalifikuotų statybos sektoriaus darbininkų trūkumas.

Statybos procesų tobulinimas, statybų ir urbanistikos sektoriaus skaitmenizacija, objektų informacinių modelių naudojimas tiek projektavimo ir statybos procese, tiek eksploatuojant ir prižiūrint pastatytus objektus, inovatyvių statybinių medžiagų pritaikymas naujiems konstrukciniams sprendimams didina statybos inžinerijos specialistų ir vadovų poreikį. Prognozuojama, kad ateityje Lietuvoje ir visoje Europoje šių profesijų grupių atstovų paklausa didės.

Darbo rinkoje labiausiai trūksta statybininkų montuotojų, mūrininkų, tinkuotojų, darbininkų izoliuotojų, vandentiekininkų ir vamzdynų montuotojų, suvirintojų, elektrikų. Šios profesijos 2019 m. įtrauktos į darbo rinkoje trūkstamų profesijų sąrašą. Ieškodami ir nerasdami Lietuvoje šių profesijų darbuotojų, darbdaviai gali paprasčiau įsivežti trūkstamą darbo jėgą iš besivystančių šalių.

Daugiausia naujų darbo vietų statybų sektoriuje numatoma steigti didžiuosiuose miestuose – Vilniaus, Kauno, Panevėžio savivaldybėse.

Išsamiau apie statybų sektoriaus tendencijas skaitykite čia.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai