Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2017 m. kovo 24 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (NAVA) konkursui, kurio metu Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos pažangiausios įmonės, 2016 m. nuveikusios daugiausiai darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje.

NAVA konkurse gali dalyvauti ir būti apdovanotos įmonės. NAVA nominacijos: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ ir „Metų aplinkosaugos įmonė“. Kiekviena iš NAVA nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas, mažas ar vidutines įmones; dideles įmones; tarptautines įmones ar jų filialus / atstovybes, veikiančias Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu – „Socialiai atsakinga įmonė“. Šiais metais taip pat bus įteikti papildomi apdovanojimai už pasiekimus moterų ir vyrų lygybės bei neįgaliųjų integracijos srityse.

Įmonių paraiškas prašome pateikti DOC ir PDF formatais elektroniniu paštu adresu nava@socmin.lt iki 2017 m. balandžio 21 dienos imtinai.

Daugiau informacijos:

FACEBOOK

Artimiausi renginiai