Kovo 5 d. su vizitu Briuselyje viešinti Lietuvos pramonininkų konfederacijos verslo delegacija susitiko su Europos Komisijos transporto komisarės Adina Vălean kabineto vadovu Walter Goetz.

Delegacija, kurios sudėtyje LINAVA bei Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso atstovai, pristatė esminius probleminius Mobilumo paketo aspektus, ypač dėl privalomo vilkikų gražinimo bei kabotažo ribojimo.

„LPK, drauge su narėmis, aktyviai dalyvauja Mobilumo paketo svarstyme, kuris yra vienas labiausiai kontroversiškų teisėkūros procesų, grasinantis esminiams ES principams – vidaus rinkai, Žaliajam kursui, apskritai – ES konkurencingumui, o taip pat ir Lietuvos ekonomikai. Apie tai kalbėjome ir susitikimuose Briuselyje. Pabrėžėme, kad Mobilumo paketas prieštarauja Europos žaliajam susitarimui ir ES bendrajai rinkai“, – sakė LPK viceprezidentas Vidmantas Janulevičius. Ypač akcentuota, jog vilkikų gražinimas bei kabotažo ribojimas akivaizdžiai prieštaraus Europos Komisijos paskelbtam Žaliajam kursui.

Buvo paraginta  atlikti  poveikio vertinimą ir siekti eliminuoti prieštaringiausias nuostatas antrojo skaitymo Europos Parlamente metu.

W. Goetz pripažino, jog Mobilumo paketas – vienas iš sunkiausių vidaus rinkos ir transporto ES teisėkūros klausimų. Jis informavo, jog yra priimta Europos Komisijos rezoliucija atlikti poveikio vertinimo studiją dėl vilkikų gražinimo bei kabotažo ir paprašė  prisidėti prie šio darbo – parengti detalius skaičiavimus, kaip ekonomiškai projekto įgyvendinimas galėtų paveikti Lietuvos įmones ir koks būtų poveikis aplinkai.

Kitas klausimas – dvišaliai kai kurių ES šalių susitarimai su trečiosiomis šalimis, kurioms netaikomi Mobilumo paketo reikalavimai. Pavyzdžiui, remiantis statistiniais duomenimis nuo 2016 metų,  išduotų leidimų gabenti krovinius Rusijos vežėjams skaičius Prancūzijoje ir Belgijoje išaugo iki 45%. Tokie susitarimai sukuria nelygias konkurencines sąlygas ES vidaus rinkoje dirbantiems ES šalių, tokių kaip Lietuvos, vežėjams.

Susitikimo metu buvo aptarti geležinkelių elektrifikavimo, jūrų uostų, aviacijos bei kiti transporto klausimai.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai