Antradienį nuotoliniame susitikime su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) vadovybė aptarė socialinių partnerių dalyvavimo teisėkūros procesuose, viešojo intereso gynimo praktikos ir teisinio reguliavimo aspektus bei kitus svarbius klausimus.

Susitikime LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius ministrei išsakė LPK poziciją dėl to, kad socialiniai partneriai ir pelno nesiekiančios organizacijos neturėtų būti laikomos lobistais. LPK ragina patikslinti lobistinės veiklos įstatymo projektą, ir tokiu būdu didinti teisėkūros procesų visuomeninę kontrolę, sudaryti sąlygas tiesioginėms konsultacijoms su potencialiais teisės aktų adresatais.

„Būtina didinti asocijuotų struktūrų dalyvavimą teisėkūroje, tam kad iš anksto būtų galima kuo geriau įvertinti numatomo teisinio reguliavimo poveikį. Neseniai šiuo klausimu turėjome susitikimą su Tarptautinės darbdavių organizacijos (IOE), kurios narė yra LPK, vadovybe. Pristačiau ministrei IOE poziciją ir planuojamą kreipimąsi į Lietuvos Vyriausybę, kuriame akcentuojama, kad asociacijų laisvė negali būti ribojama“, – sakė LPK prezidentas V. Janulevičius.

Susitikime LPK atstovai pasisakė už viešojo intereso gynimo praktikos ir teisinio reguliavimo pertvarką, kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp sprendimų poveikio visiems viešiesiems interesams, įskaitant investicinę aplinką. Aptartas teisėsaugos bei teismų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas. Pasidalinta nuomonėmis, kaip didinti teisėkūros prieinamumą visuomenei, skatinant jos įsitraukimą, optimizuoti teisės aktų projektų informacinę sistemą.

„Džiaugiamės jau kelintame susitikime su naujaisiais ministrais išgirdę apie siekius sutrumpinti biurokratizuotas grandines. LPK jau ne vienerius metus pasisako apie tai, kad reikalinga įdiegti skaidrią projektų sekimo bazę, atsisakyti biurokratinių trikdžių piliečiams išreikšti savo nuomonę“, – pažymėjo LPK prezidentas.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai