Kovo 2 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius bei Užsienio ryšių ir ES reikalų departamento direktoriaus pavaduotojas Andrius Nikitinas susitiko su Rumunijos užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi, atsakingu už Rumunijos prisijungimą prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Luca Niculescu, Rumunijos ambasadoriumi Lietuvoje Cosmin Dinescu, Rumunijos valstybės sekretoriaus kabineto direktoriumi Sorin Sterie, Ministro Pirmininko tarnybos patarėja stojimo į EBPO proceso klausimais Carmen Calin ir Rumunijos ambasados pirmuoju sekretoriumu Bogdan Brînzei.

Susitikime aptartas LPK vaidmuo Lietuvos stojimo į EBPO proceso metu, pristatytas LPK įsitraukimas į Business at OECD komitetų veiklą, dalintasi gerąja praktika.


Apie LPK narystę BIAC (dabar Business at OECD) 

2014 metais, dar prieš Lietuvai pradedant stojimo į EBPO procedūdrą, LPK tapo Patariamojo pramonės bei verslo komiteto (Business and Industry Advisory Committee, BIAC) nare stebėtojo teisėmis. LPK atstovai stebėtojo teisėmis dalyvavo organizacijos generalinėse asamblėjose, tapo komitetų nariais, teikė reikiamą informaciją EBPO bei Business at OECD  atliekant analitinį darbą ir pan.

2018 m., po to kai liepos 5 d. Lietuva oficialiai tapo pilnateise EBPO nare, LPK gavo Business at OECD kvietimą tapti pilnateise šios organizacijos nare.

2019 m. sausio 1 d. LPK tapo pilnateise Business at OECD nare. 

Pilna narystė Business at OECD  suteikia LPK galimybę:

– naudotis  OECD analitiniais darbais, statistika ir juose dalyvauti;

– artimai stebėti ekonominės, fiskalinės, prekybos, investicijų, prekybos, užimtumo ar švietimo politikos bei kitų  sričių pasaulines vystymosi tendencijas, vertinimus ir juose dalyvauti;

– LPK asociacijų bei įmonių ekspertai  turi galimybę dalyvauti pozicijų dėl strateginių  politinių ir ekonominių sprendimų, tarpusavio peržiūros ir svarbiausių OECD politikos priemonių priėmime;

– dalyvauti  tarptautinėse diskusijose komitetų bei kitų struktūrinių vienetų veikloje ir  prisidėti prie Business at OECD darbų rengimo ir kt. ;

– reikalui esant yra galimybė užsitikrinti OECD bei Business at OECD vadovybės bei ekspertų dalyvavimą ir paramą LPK renginiuose Lietuvoje;

– narystė Business at OECD prisideda  prie LPK autoriteto stiprinimo nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai