Tęsiant tradiciją susitikti su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančių valstybių ambasadoriais, Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (LPK) sausio 28 d. lankėsi Kroatijos Respublikos ambasadorius Krešimir Kedmenec.

Ambasadorius apžvelgė Kroatijos ekonomiką ir verslo aplinką, pristatė investicines galimybes. Susitikimo dalyviai pasidalino nuomonėmis apie ES 2021-2027 m. daugiametę finansinę programą, aptarė rizikas, kylančias tolygiai ekonominei ir socialinei Europos bendrijos integracijai ir tvariam augimui.

LPK atstovai atkreipė ambasadoriaus dėmesį į Mobilumo paketo ir jame numatomų suvaržymų neigiamą poveikį vidaus rinkai, ES ekonomikai ir atskiroms valstybėms narėms.

Taip pat aptartos galimos bendros iniciatyvos skatinant dvišalių prekybinių-ekonominių santykių plėtrą,  sutelkiant ekspertinį bendradarbiavimą ir ieškant sprendimų abiem valstybėm aktualiais demografinių iššūkių bei kitais Europos Sąjungos mastu spręstinais klausimais.

Susitikime dalyvavo LPK viceprezidentas Romas Austinskas, nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ sekretorius transporto politikai Tomas Garuolis, LPK vykdomasis direktorius Ričardas Sartatavičius ir kt.

 

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK