Lietuvos pramonininkų konfederacija, vykdydama projektą „Lietuvos Respublikos ir Norvegijos karalystes institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms“ skelbia SUPAPRASTINTĄ ATVIRĄ konkursą „Studijų (4 vnt.) apie korupcijos prevenciją ir tvarią plėtrą vietos savivaldoje parengimo paslaugos“.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šio pirkimo vykdomo supaprastinto atviro konkurso sąlygomis.

Pirkimo dokumentus galima gauti nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki  2016-01-25, A. Vienuolio g. 8, III aukšte, 301 kab., Vilniuje. Kontaktinis asmuo – Projektų grupės vadovė Eglė Vaičiūnienė, el. p. egle.vaiciuniene@lpk.lt, tel. 8-615-24378.

Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu iki 2016 m. sausio 25 d. 12.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: A. Vienuolio g. 8, Vilnius, 301 kab.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai