Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kartu su partneriais pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“, kurio tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projekto įgyvendinimo metu bus tęsiama Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra.

Projekto metu planuojama sukurti ir įdiegti Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros ir tobulinimo priemones, parengti profesinius standartus bei modulines profesinio mokymo programas, įdiegti profesinio mokymo ir neformalaus suaugusiųjų švietimo programose interaktyvias elektronines mokymosi priemones, sukurti ir įdiegti kvalifikacijų ir modulinių profesinio mokymo programų valdymo darbo aplinką elektroninėje erdvėje, įvykdyti mokymus pagal parengtas ir/ar atnaujintas modulines profesinio mokymo programas.

LPK parengs 3 profesinius standartus Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos ir remonto sektoriuje; Chemijos produktų gamybos sektoriuje; Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje bei 28 naujas modulinio mokymo programas, atnaujins 18 mokymo programų.

Projektą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Siekiant suformuoti kvalifikacijas ir jas atitinkančias modulines profesinio mokymo programas, užtikrinančias šiuolaikiško profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinio atitiktį darbo rinkos poreikiams, būtinas aktyvus socialinių partnerių dalyvavimas, todėl projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija.

Projekto pradžia – 2017 m. sausio 25 d. Projektas truks 24 mėnesius.

Daugiau informacijos

FACEBOOK

Artimiausi renginiai