Š.m. rugsėjo 8 d.  įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumo posėdis, kuriame buvo aptarti eksporto rinkų klausimai. Savo įžvalgas apie būtinas priemones sėkmingam eksporto perorientavimui pristatė „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis, apie tai kaip verslo lūkesčius atspindi vyriausybės eksporto skatinimo programa kalbėjo Ūkio ministras Evaldas Gustas.

Prezidiumo posėdyje kalbėjęs LPK Prezidentas Robertas Dargis pabrėžė, kad ateinantys metai bus rinkiminiai metai, kurie ir iš verslo bendruomenės pareikalaus aktyvumo – verslas privalo išsakyti savo matymą kertiniais valstybės valdymo klausimais,o LPK pozicijos turėtų būti žinomos visuomenei. 2016-2020 m. yra paskutinis finansinis laikotarpis, kai valstybei bus skiriama ES struktūrinė parama konkurencingumui didinti, todėl skiriamos lėšos turi būti naudojamos racionaliai ir žvelgiant į ateitį. Šiems iššūkiams turi pasirengti ir pati Konfederacija, kuri turi stiprinti ryšius su savo nariais, didesnį dėmesį skirti konkretiems veiklos rezultatams, o tam yra būtinas efektyvus ir modernus valdymas.

LPK Prezidiumas patvirtino naujus konfederacijos viceprezidentus, kuriais tapo: Lietuvos inžinierinės pramonės asociacijos prezidentas Gintautas Kvietkauskas, Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos prezidentas Dalius Misiūnas, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas Jonas Guzavičius, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA prezidentas Erlandas Mikėnas, Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos Federacija Verslo tarybos pirmininkas Arūnas Laurinaitis, „Achemos“ generalinis direktorius  Ramūnas Miliauskas.

Naujuoju Vykdomosios direkcijos generaliniu direktoriumi Prezidiumas nuo rugsėjo 12 d. paskyrė Osvaldą Čiukšį, kuris iki šiol ėjo generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Ekonomisto išsilavinimą turintis  O.Čiukšys buvo UAB „MGP Investicija“ įmonių grupės plėtros vadovas. 2010–2011 m. jis ėjo VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ generalinio direktoriaus, korporatyvinių reikalų direktoriaus pareigas. 2004 –2006 m. dirbo Lietuvos ambasadoriumi Latvijoje, o 2006 m. – 2009 m. – ambasadoriumi Čekijoje. 2000 – 2001 m. ėjo ūkio viceministro pareigas. Nuo 1995 m.  iki 2000 metų buvo UAB “Ogmios Laikas” generalinis direktorius.

Prezidiumas yra kolegialus LPK valdymo organas, kurį sudaro LPK Prezidentas ir asociacijų vadovai (prezidentai, pirmininkai ar kiti). Prezidiumo pirmininkas yra LPK Prezidentas R.Dargis.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai