Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), nekart akcentavusi, kad studijų finansavimas turi būti iš esmės peržiūrėtas ir sutelktas į kokybės užtikrinimą, palaiko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) projekto dėl norminių studijų kainų apskaičiavimo teikimą Vyriausybės svarstymui. LPK pasisako už priemones, kurios mažintų finansuojamų vietų skaičių, orientuojantis į kvalifikuotų specialistų parengimą, ir būtų nukreiptos į motyvuojantį darbo užmokestį kvalifikuotiems dėstytojams.

LPK viceprezidentas, LPK Švietimo komiteto pirmininkas Gintautas Kvietkauskas pažymi, kad esminis klausimas vertinant ŠMSM siūlymą yra studijų kokybė.

„Suprantama, kad aukštą studijų kokybę galima pasiekti tik užsitikrinus adekvatų finansavimą, o šiuo metu norminės studijų kainos, taikomos valstybės finansuojamų studentų studijoms apmokėti, tik iš dalies dengia studijų organizavimo išlaidas. Šiandien mažas studijų krepšelis skatina kiekybę, bet ne kokybę, ir išbalansuoja sistemą. Verslo bendruomenė nuolat akcentuoja motyvuotų, reikiamas kompetencijas turinčių darbuotojų poreikį“, – teigia LPK viceprezidentas.

Pasak G. Kvietkausko, verslui susiduriant su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, svarbu, kad finansavimas proporcingai didėtų visoms studijų sritims, o studijų vietos turi būti planuojamos atsižvelgiant į valstybės ūkinės, socialinės ir kultūrinės plėtros poreikius ir įvertinant absolventų įsidarbinimo rodiklius.

„Turi būti didinami visų kategorijų įkainiai – neišskiriant vienos konkrečios grupės studijų. Reikia įvertinti, kad, pavyzdžiui, inžinerinei pramonei paruošti inžinierių kainuoja daugiau, nei daugumos kitų sričių darbuotoją. Reikia užtikrinti labai aiškų ir realią situaciją atitinkantį kvalifikuotų ir nekvalifikuotųjų darbuotojų santykį pramonėje“, – sako LPK viceprezidentas.

LPK atkreipia dėmesį, kad didinant finansavimą būtina tinkamai užtikrinti tinkamą paskirstymą, kad pinigai nebūtų nukreipti infrastruktūrai. Ji turėtų būti peržiūrėta, optimizuota ir pagal galimybes įveiklinta.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai