Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) reiškia palaikymą Ukrainai ir jos žmonėms bei smerkia Rusijos veiksmus, kurie pažeidžia tarptautinę teisę, sukelia grėsmę Europos ir pasaulio saugumui.

Reikalingas politinis ir ekonominis Vakarų susitelkimas, nes šiuo metu bet kokia parama agresijos akivaizdoje yra svarbi ukrainiečiams. Lietuvių verslas yra pasirengęs suteikti pagalbą, o Lietuvos verslas Ukrainoje vykdyti šios valstybės vyriausybės nurodymus.

Šiuo sunkiu laikotarpiu esame su Ukrainos žmonėmis ir liūdime žmonių gyvybių, prarastų dėl šios invazijos. Europa dabar turi parodyti savo tvirtą ir veiksmingą įsipareigojimą ginti tarptautinę teisę ir remti Ukrainą bei jos žmones, su kuriais palaikome glaudžius bendražmogiškus ir ekonominius santykius.

LPK drauge su didžiausia Europos verslo konfederacija „BusinessEurope“ tikisi, kad sankcijų Rusijai įgyvendinimas bus efektyvus, sukoordinuotas tarp visų partnerių, įskaitant ir JAV. Taip pat raginame ES institucijas ir valstybes nares apsaugoti ES piliečius ir įmones, veikiančias Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje.

„BusinessEurope“ savo pareiškime pabrėžia, kad Europos energijos rinka jau dabar susiduria su precedento neturinčiu kainų augimu, o dabartinė krizė dar labiau sustiprins ir taip toli siekiančias neigiamas pasekmes Europos įmonėms ir vartotojams. Todėl ES turi sustiprinti savo pasirengimą trikdžių atveju, didindama bendras pastangas siekiant užtikrinti alternatyvius energijos, svarbiausių žaliavų ir komponentų tiekimo šaltinius.

Europos verslo organizacija „BusinessEurope“, vienijanti 40 pirmaujančių pramonės ir darbdavių organizacijų iš 34 šalių, ir kurios nare yra Lietuvos pramonininkų konfederacija.


Reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą, Europos pramonės federacijų sąjunga „BusinessEurope“, sušaukė neeilinį Rusijos klausimais veikiančio tinklo (Russia Network), susidedančio iš visų Europos federacijų narių atstovų, posėdį. Informaciją apie posėdį rasite ČIA.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose