BusinessEurope Vidaus rinkos komiteto sprendimu LPK nominuotas kandidatas, TTLA generalinis sekretorius Povilas Drižas, buvo paskirtas BusinessEurope Transporto darbo grupės pirmininku. Tai yra pirmasis LPK atstovas, užimsiantis darbo grupės pirmininko postą. Povilas bus vienas iš dviejų vidurio ir rytų ES atstovų, užimančių BusinessEurope komiteto ar darbo grupės vadovo pareigas.

Transporto darbo grupės veiklos dėmesio centre – ES transporto rinka, jos reguliavimas ir specifinės kliūtys visų rūšių transportui (kelių, geležinkelių, vandens, oro). Grupė telkia transporto operatorių, logistikos sektoriaus ir pramonės, kaip transporto paslaugų naudotojos, požiūrius ir formuluoja BusinessEurope pozicijas susijusias su tarpvalstybinio transporto paslaugų teikimo reguliavimo sistema, transporto skaitmenizavimu ir dekarbonizavimu, infrastruktūros finansavimu ir sąveikumu bei kitais. Grupės susitikimuose dalyvauja atstovai ES valstybių narių pramonės konfederacijų, europinių šakinių asociacijų ir didelių transporto bei energetikos kompanijų (pvz. BMW Group, Volkswagen, Renault-Nissan Alliance, ExxonMobil, KLM Royal Dutch Airlines, Shell, Eni, Michelin ir kt.).

Pirmininkas pirmininkauja posėdžiams, gauna išankstinę informaciją ir analizes, kartu su BusinessEurope administracija formuoja susitikimų darbotvarkes ir kalba BusinessEurope vardu susitikimuose su institucijomis bei renginiuose darbo grupės kompetencijų ir priimtų pozicijų rėmuose.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai