Dėl įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą prašome tiesiogiai kreiptis į Migracijos departamentą prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Įsigaliojus Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330, pakeitimams, nuo 2019 m. kovo 1 d. kartu su prašymu įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą nėra teikiamas darbdavių organizacijos, delegavusios atstovus į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, rekomendacinis raštas.