Balandžio 2 d. vyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) konsultacinis posėdis dėl galimybės susigrąžinti dalį sumokėto kainos už VIAP. Energetikos ministro patarėjas Rytis Kėvelaitis pristatė priimtą LRV nutarimą, kuriuo atsiranda galimybė elektros energijai imlioms įmonėms, veikiančioms tam tikruose Europos Komisijos nustatytuose sektoriuose, susigrąžinti 85 proc. elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) skirtų VIAP lėšų. 75 proc. susigrąžintų lėšų įmonės bus įpareigotos panaudoti energijos vartojimo efektyvumo priemonėms diegti, o likusią dalį galės naudoti kitoms veikloms. Tuo atveju, jei įmonė auditoriaus išvada pripažįstama visiškai energetiškai efektyvi, galės visus 85 proc. naudoti savo nuožiūra.

BALTPOOL UAB generalinis direktorius Andrius Smaliukas pristatė sutartį, kurią su VIAP lėšų administratoriumi turės sudaryti įmonė, norinti susigrąžinti dalį sumokėto VIAP. Atkreiptas dėmesys, kad prašymą grąžinti VIAP už 2019 m. patirtas išlaidas bus galima pateikti iki 2019 m. liepos 1 d., o vėlesniais metais kasmet iki liepos 1 d. bus galima teikti prašymą už praėjusius metus.

Posėdžio metu taip pat pažymėta, kad lengvata galės pasinaudoti tos įmonės, kurios:

  • sunaudoja daugiau nei 1 gigavatvalandę (GWh) elektros per metus;
  • gauna ne mažiau nei 30 proc. pajamų iš veiklų, nurodytų Europos Komisijos gairių dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai 3 ir 5 prieduose;
  • atliktas energijos vartojimo auditas – ne anksčiau nei prieš 4 metus;
  • nėra įsiskolinusi VIAP administratoriui bei nepatiria finansinių sunkumų;
  • JEIGU VYKDOMA 5 PRIEDE NUSTATYTA VEIKLA, PAPILDOMAI SKAIČIUOJAMAS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO INTENSYVUMAS

Pridedama:

Energetikos ministerijos pranešimas

BALTPOOL pranešimas

FACEBOOK

Artimiausi renginiai