Lapkričio 20 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija organizavo konsultacinį posėdį migracijos politikos tema, kuriame atstovės iš Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Migracijos departamento pristatė esamą situaciją ir būsimus pokyčius. Posėdžio metu buvo aptariami užsieniečių teisinės padėties reglamentavimo pokyčiai, būsimų kvotų nustatymo mechanizmas ir Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo praktika. Lietuvos pramonininkų konfederacija siekia, kad būtų skatinamas Lietuvos įmonių konkurencingumas regione, todėl aktyviai pasisako už tinkamų sąlygų įmonėms, siekiančioms įdarbinti užsieniečius, sudarymą,

UTPI pakeitimų pristatymas

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

06 Jun

Nuotolinis seminaras ...

  • Nuotolinis seminaras dėl dalyvavimo Pasaulio banko finansuojamo Ukrainos išlaisvinimo, atsigavimo ir rekonstrukcijos patikos fondo viešuosiuose pirkimuose