Lietuvos pramonininkų konfederacijai (LPK) kelia nuostabą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas pradėti tyrimą dėl LPK viceprezidento Daliaus Misiūno.

Atkreipiame dėmesį, kad 2015 m. rugsėjo mėn. LPK Prezidiumo posėdyje buvo patvirtinti 8 nauji viceprezidentai, tarp kurių ir Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos prezidentas Dalius Misiūnas. Pabrėžiame, kad Dalius Misiūnas LPK kolegialiuose Konfederacijos valdymo organuose atstovauja ne „Lietuvos energijai“, o Nacionalinei Lietuvos elektros asociacijai, kuri yra LPK narė.

LPK įstatuose numatyta, kad viceprezidentai dalyvauja kolegialių Konfederacijos organų veikloje, kurių sprendimai nėra privalomi ir yra tik rekomendacinio bei konsultacinio pobūdžio. Sprendimai LPK yra priimami LPK narių balsų dauguma jos konferencijoje arba suvažiavime.

LPK nuomone, Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos prezidento Daliaus Misiūno dalyvavimas LPK veikloje yra labai pozityvus žingsnis, padedantis identifikuoti visoms pusėms aktualias problemas, suteikiantis šių problemų analizei globalesnį požiūrį, kas ir pramonininkų atstovams padeda išvengti vienpusio klausimų formavimo.

LPK yra nepriklausoma, nepolitinė organizacija, kurios nariai yra 49 šakinės ir 8 regioninės asociacijos, vienijančios tiek valstybinio, tiek privataus kapitalo įmones.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai