Vasario 24 d. Darbo ginčų komisijos  veiklos dešimties metų proga Lietuvos pramonininkų konfederacijai buvo įteiktas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus padėkos raštas už ilgametį ir produktyvų bendradarbiavimą.

Dar kartą sveikiname Komisijų narius minint dešimtuosius Darbo ginčų komisijų veiklos metus ir dėkojame už darbą!

FACEBOOK

Artimiausi renginiai