Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Prezidento Roberto Dargio vardu išsiųsti susirūpinimo laiškai Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir SVV direktorato komisarei p. E. Bienkovskai, Transporto komisarei p. V. Bulc ir Bendro mobilumo ir transporto direktorato generaliniam direktoriui p. J. Aguiar Machado dėl nacionalinių įstatymų, kurie neigiamai veikia Lietuvos ir Europos kelių pervežimo bendrovių veiklą ir tuo pačiu pažeidžia Vieningą rinką transporto srityje.

2014 m. birželio-liepos mėnesiais Prancūzija ir Belgija priėmė įstatymus, kurie draudžia sunkvežimių vairuotojams savaitinį nustatytą poilsį atlikti sunkvežimio kabinoje, nepriklausomai nuo to ar ji turi atitinkamai įrengtą miego zoną. Nustatytos didžiulės baudos ir netgi griežta 1 metų kalėjimo bausmė (Prancūzijoje) už nustatytų taisyklių nesilaikymą. Tačiau LPK atkreipia komisarų dėmesį, kad šiems draudimams nėra pakankamo pagrindo, kadangi išlieka:

  • Poilsio infrastruktūros trūkumas;
  • Juridinio pagrindo stoka;
  • Nėra praktinio išaiškinimo apie taisykles;
  • Barjeras laisvam transporto judėjimui;
  • Sankcijų propociškumo klausimas.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai