Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) nariais tapo trys nauji nariai: du iš jų – šakinės asociacijos, bei vienas neasocijuotas narys.

Šakinių asociacijų gretas papildė Lietuvos keleivių vežimo asociacija bei Privačių miškų savininkų asociacija. Neasocijuotu LPK nariu tapo UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „Bega“.

Taip pat birželio mėnesį Kaune įvykusiame LPK prezidiumo posėdyje buvo patvirtintas naujas LPK viceprezidentas Romas Austinskas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA prezidentas. Jis paskirtas LPK Transporto ir logistikos komiteto pirmininku.

Šiuo metu LPK vienija 52 šakines ir 7 regionines asociacijas visose lietuvišką produkciją gaminančiose pagrindinėse pramonės šakose, taip pat 25 neasocijuotus narius. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos. LPK yra nepriklausoma, nepolitinė, skaidriai verslo interesus Lietuvoje atstovaujanti organizacija.

 

 

 

 

Nuotraukoje  – LPK viceprezidentas Romas Austinskas

ARTIMIAUSI RENGINIAI

FACEBOOK